Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO” informuje, iż:

  • Administrator: Monika Cepowska ‘’ Ant-art” Bałdrzychów 34, 99-200 Poddębice
  • Pan/Pani dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej takim jak, Policja, Prokuraturą czy Sąd lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym w realizacji usprawiedliwionego celu przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO,
  • Pana/Pani dane osobowe są niezbędne w celu realizacji zamówienia

Koszyk
pl_PLPL
Przewiń do góry