Regulamin

Klauzura informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO” informuje, iż:

  • Administrator: Monika Cepowska ‘’ Ant-art” Bałdrzychów 34, 99-200 Poddębice
  • Pan/Pani dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej takim jak, Policja, Prokuraturą czy Sąd lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym w realizacji usprawiedliwionego celu przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO,
  • Pana/Pani dane osobowe są niezbędne w celu realizacji zamówienia

REGULAMIN SKLEPU

&1.

 Warunki ogólne

  1. Sklep internetowy Ant-art Antyki&Artykuły dostępny pod adresem internetowym https://antart.com.pl/ , prowadzony jest przez Monika Cepowska z siedzibą w Bałdrzychów 34, 99-200 Poddębice, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ant-art. , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP: 828-138-24-33, REGON: 384073808

  • 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  • Zakupy na stronie internetowej sklepu antart.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, w tym zakupu produktów używanych lub wadliwych, akceptację wad wymienionych lub pisanych na stronie produktu w dziale OPIS Lub w dziale WIĘCEJ INFORMACJI. Firma Ant-art. Dokłada wszelkich starań aby wszystkie informacje szczegółowe o wadach produktów zostały wyszczególnione na stronie każdego produktu.

  • Po przez dokonanie zamówienia za pośrednictwem stony internetowej antart.com.pl jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Ant-art. Do zawarcia umowy na wysyłkę zamówienia używanego, wadliwego lub posiadającego zarysy użytkowania. Zamawiający pokrywa koszty wysyłki zamówionego towaru. Kszt ten nie stanowi transakcji pomiędzy zamawiającym a kupującym a firmą Ant- art. Poświadczenie tego kosztu jest dowodem nadania przesyłki na adres zamawiającego i przechowywany w siedzibie firmy Ant-art.

&2.

 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

&3.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Przekora 9a, 99-205 Dalików, biały magazyn

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

&4.

Procedury, składania realizacji oraz rezygnacji z zamówienia

1.            Zamówienie można składać za pośrednictwem funkcji dodawanie poszczególnych produktów do koszyka lub poprzez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

2.            Aby prawidłowo przeprowadzić procedury zamówienia, nie ma konieczności zakładania konta użytkownika, aby można obserwować status realizacji zamówienia na stronie antart.com.pl albo poprzez uzyskanie informacji pod numerem telefonu 601-190-744.

3.            Warunkiem realizacji zakupu jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można potwierdzić zamowienie.

4.            Zamówienie można składać 24godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie, w sobotę, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającego całkowicze lub czasowo realizacji złożonego zamówienia, prowadzący stronę antart.com.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia- o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie o poinformowaniu Zamawiającego.

6. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia danych teleadresowych( nieprawidłowy e-mail lub niezgodności w numerze telefonu albo jego brak) nie będą rozpatrywane indywidualnie. Oderator strony antart.co.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

7. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów każdy klient ma prawo do zwrotu towaru czyli odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni zgodnie z (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.) W tym celu należy powiadomić nas telefonicznie i odesłać zakupiony towar, prosimy jednocześnie o przesłanie nam stosownego oświadczenia oraz dowodu zakupu (paragon lub rachunek) na adres:

Ant-art.

Przekora 9a biały magazyn

99-205 Dalików

&.5.

Reklamacja

Firma Ant-art. Rozpatruje wszystkie reklamacje przesłane pocztą polską, e-mail lub telefonicznie w terminie 10 dni roboczych od klienta. Klient może składać reklamację poprzez:

Pod adresem:                                     Ant-art

Przekora 9a biały magazyn

99-205 Dalików

a-mail:                                                  antart.kontakt@gmail.com

telefonicznie:                                       601-190-780, 601-190-744

&.6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Koszt transporty zwrotu towary pokrywa kupujący.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.

7. W przypadku odstąpienia od umowy klient ma prawo podać numer rachunku bankowego w celu zwrotu należności za złożone zamówienie

&. 7

Wysyłka oraz koszt wysyłki

Firma Ant-art realizuje zamówienie niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności poprzez wpłatę na konto lub zarejestrowanie płatności w systemie Przelewy24. Za złożone zamówienie w dni powszechne, sobota, niedziela czy święta będą realizowane dnia następnego roboczego.

Koszt wysyłki jest automatycznie kalkulowany bezpośrednio podczas składania zamówienia poprzez system kalkulacji kosztów wysyłki i jest wyświetlany jako oddzielna pozycja w składaniu zamówienia. Maksymalny koszt wysyłki wynosi 1000zł.

W każdym przypadku, każdy klient ma prawo od odstąpienia  od zawarcia umowy lub wystąpienie o indywidualną kalkulację kosztów wysyłki kontaktując się z nami telefonicznie 601-190-780, 601-190-744 lub poprze e-mail antart.kontakt@gmail.com lub poprzez stronę internetową antart.com.pl

&.8.

DANE OSOBOWE

Ant-art.

Bałdrzychów 34

99-200 Poddębice

NIP: 828-138-24-33

REGON: 384073808

Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż wiązane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych lub przesyłanie wiadomości newsletter.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej antart.com.pl poświęconej polityce prywatności

Koszyk
pl_PLPL
Przewiń do góry